Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom!
Wil je lid worden (en onze vereniging steunen)?

Dat werkt als volgt:
Stort het lidmaatschapsbedrag van € 7,50 op bankrekeningnummer:
NL30RABO 0303822333 t.n.v. Oranjevereniging Oranje Bovenal.
Vermeld hierbij je naam en adres.

Je kunt ook een berichtje sturen naar: oranjeverenigingoranjebovenal@gmail.com

Dankjewel.